จัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์จัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ตำบลประศุก ได้แก่ วัดดอกไม้ วัดปลาไหล วัดเชิดหนัง วัดเสือข้าม สำนักสงฆ์โคกขี้เหล็ก วัดสว่างอารมณ์

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรม"สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)"  
โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง - ปั่น (ตามอัธยาศัย) และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 19 มิถุนายน 2562ันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พร้อมทั้งหน่วยงานราชการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน 2562 และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบหนองอ้อราง หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ตามแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562ันที่ 29 พฤษภาคม 2562องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสมาชิกกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลประศุก เข้ารับฟังการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ การจัดสวัสดิการของกองทุนฯ และการเสนอแนะและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบกองทุนฯให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุปัน ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...