องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดโครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) และกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลประศุก ได้แก่ โรงเรียนวัดปลาไหล  โรงเรียนวัดสว่างอารณ์ โรงเรียนวันเสือข้าม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์จัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ตำบลประศุก ได้แก่ วัดดอกไม้ วัดปลาไหล วัดเชิดหนัง วัดเสือข้าม สำนักสงฆ์โคกขี้เหล็ก วัดสว่างอารมณ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล5 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเสือข้าม ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรม"สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)"  
โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง - ปั่น (ตามอัธยาศัย) และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...