ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ "รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน บริเวณริมคลองส่งน้ำบรมธาตุ 1 ซ้าย

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดกิจกรรมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี  ณ ศาลาศรีทิพา (ร.5) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และนายมณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม เลขานุการ นายก อบต.ประศุก ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ในการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลประศุก เพื่อสำรวจ ชี้แจง และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลประศุก ณ บริเวณใต้ถุนศาลาการเปรียญวัดเสือข้าม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...