ข่าวกิจกรรม

          ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 4 ธันวาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี หรือวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมปล่อยปลา และกิจกรรม เราทำความดีด้วยห่วงใจ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ "รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน บริเวณริมคลองส่งน้ำบรมธาตุ 1 ซ้าย

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และนายมณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม เลขานุการ นายก อบต.ประศุก ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ในการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...