- ข่าวกิจกรรม -

        พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียน ความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพสืบไป
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

 - ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 19 ธันวาคม 2562  นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ลงพื้นที่ จ. สิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นเขิน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และจิตอาสา ตำบลประศุก จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดปลาไหล หมู่ที่ 3 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอินทรีย์กับผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มเป้าหมาย และมอบถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียก ให้ปับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์และมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...