องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีหรือวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสดุดีและกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประศุก ได้กิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ภายใต้โครงการ  " สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี ( Exercise for Clean) " ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปี 2562 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกรที่จะเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย(ถั่วลิสง) และจัดตารางการจัดสรรน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถสูบน้ำเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยและด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...