วันที่ 19 มิถุนายน  2567
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดปลาไหล ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี