ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ประศุก
โทร 036-699429

337147898 149303637766519 8716821383626722249 n