ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

          เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำบริเวณหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 3 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก