ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

           เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข4378 สิงห์บุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก