ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดคลิก