- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก