- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะเก้าอี้ ) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก