- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

         เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างปรับอากาศ จำนวน 1คัน 2วัน -ยี่ห้อรถ ISUZU เลขทะเบียน 30-0266 ช่วงวันที่ 31 มกราคม 2563 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก