- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

        เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)

รายละเอียดเอกสารคลิก