- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกจำนวน 4 ตู้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก