- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่ม - น้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก