ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้ลูกรัง หมู่ที่ 6 (ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้ลูกรัง หมู่ที่ 6 (ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

รายละเอียดเอกสารคลิก...