- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

       ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Busiess Continuity Plan)

รายละเอียดคลิก