- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  -

        เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( pm 2.5 )

รายละเอียดเอกสารคลิก