- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  -

         เรื่อง สรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ทำการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนำกรวด หินดินทราย หรือวัสดุที่ได้จากการขุดลอก เป็นค่าตอบแทนในการขุดลอก

รายละเอียดเอกสารคลิก