ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำคู่มือแบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะฯ จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก