ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ) รายละเอียดเอกสารคลิก...