ประกาศกำหนดการการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประกาศกำหนดการการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   รายละเอียดเอกสารคลิก ....