ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียดเอกสารที่ 1 ........

รายละเอียดเอกสารที่ 2 ........

รายละเอียดเอกสารที่ 3 ........

รายละเอียดเอกสารที่ 4 ........

รายละเอียดเอกสารที่ 5 ........