วันที่ 4 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดโครงการกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย์เดช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่๙) และกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งนายอำเภออินทร์บุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุทธพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลประศุก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่19 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นำถุงพระราชทานมอบแก่ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลประศุก ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...