นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานและกลุ่มองค์กรประชาชนตำบลประศุก จัดโครงการเทศกาลถอนถั่วลิสงไร้น้ำ งามด้วยสายใยรัก ประจำปี 2561 ที่บริเวณแปลงถั่วลิสง หมู่ที่ 4 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานเปิดงาน มีพี่น้องประชาชนตำบลประศุก มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ณ ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ณ อบต.ทุ่งสมอ  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการขยะเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลและกองทุนฌาปนกิจ ณ  อบต.ลานป่า   อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...