- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ข่าวกิจกรรม -

        องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประศุก ได้กิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ภายใต้โครงการ  " สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี ( Exercise for Clean) " ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปี 2562 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกรที่จะเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย(ถั่วลิสง) และจัดตารางการจัดสรรน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถสูบน้ำเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยและด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...