วันที่ 4 ตุลาคม 2562วันที่ 4 ตุลาคม 2562นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
เปิดโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยของครอบครัวยากไร้ในพื้นที่ตำบลประศุก จำนวน 1 ราย นางอุทุมพร หมื่นพัด บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยมีนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลประศุก ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ บ้านนางอุทุมพร หมื่นพัด บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประสบปัญหา ครอบครัวยากไร้ รายได้ไม่เพียงพอแแก่การครองชีพ โดยนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการ การตรวจประเมิน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการ การตรวจประเมิน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พร้อมกับเจ้าหน้าที่หหาร กองพันปืนใหญ่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71  ลงพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนกำลังพลเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ บ้านนางอุทุมพร หมื่นพัด บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประสบปัญหา ครอบครัวยากไร้ รายได้ไม่เพียงพอแแก่การครองชีพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดโครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) และกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...