ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 4 ธันวาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี หรือวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมปล่อยปลา และกิจกรรม เราทำความดีด้วยห่วงใจ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์