ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก