ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ "รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน บริเวณริมคลองส่งน้ำบรมธาตุ 1 ซ้าย