ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดกิจกรรมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี  ณ ศาลาศรีทิพา (ร.5) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี