ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลประศุก เพื่อสำรวจ ชี้แจง และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลประศุก ณ บริเวณใต้ถุนศาลาการเปรียญวัดเสือข้าม