ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดโครงการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก