ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เข้ารับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี