- ข่าวกิจกรรม -

        องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

 

iconpic