- ข่าวกิจกรรม -

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก โดยนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดงานเทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ขึ้น โดย ภายในงานจะมีการจดทะเบียนสมรสหมู่ คู่รักกว่า 10 คู่ กิจกรรมการแข่งขันกินถั่วลิสงต้ม การแข่งขันถอนถั่วลิสง การออกร้านแสดงสินค้า OTOP ของดีตำบลประศุก การจัดนิทรรศการ ?มหกรรมถั่วลิสงไร้น้ำ? และการออกจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

        สำหรับเทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ของตำบลประศุก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 8 โดยโครงการริเริ่มขึ้นในครั้งแรก ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง จึงได้ทดลองนำถั่วลิสง พันธุ์ สุโขทัย 38 มาทดการทดลอง ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะสภาพดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย สำหรับถั่วลิสงที่ปลูกในตำบลประศุก เกษตรกรไม่ต้องรดน้ำ อาศัยเพียงน้ำค้างในช่วงเวลากลางคืนก็สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงได้ชื่อว่า ?ถั่วลิสงไร้น้ำ? โดยจะทำการปลูกกันในช่วงเดือน ปลายเดือน พฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี

 

iconpic