- ข่าวกิจกรรม -

       องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีหรือวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสดุดีและกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก