- ข่าวกิจกรรม -

          องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประศุก ได้กิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ภายใต้โครงการ  " สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี ( Exercise for Clean) " ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก