- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อถุงผ้าในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก