- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และขุดลอกเปิดทางน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก