ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารครุภัณฑ์ เลขที่ 417-60-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก