ข่าวกิจกรรม

        วันที่  9 กรกฎาคม 2563  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละ พนักงานจ้าง อบต.ประศุก ร่วมกิจกรรม kick  off โครงการ"สิงห์บุรี รักษ์สิ่งเเวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์เพาะกล้าปีนี้ปลูกเข้าพรรษาปีหน้า" ณ.บริเวณเรือนเพาะชำองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือภัยแล้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พันโท ธนวัฒน์ นาคอิ่ม ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ได้เข้าพบนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี และนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เพื่อหารือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์บรรทุกน้ำประปา ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...