วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบโครงการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลประศุก และซักซ้อมเตรียมความพร้อม การตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้แก่ ประชาชน นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น และ อสม.ตำบลประศุก ตามโครงการชุมชนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

 

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประศุก ได้กิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ภายใต้โครงการ  " สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี ( Exercise for Clean) " ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีหรือวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสดุดีและกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...