นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับ โรงเรียนวัดปลาไหล โรงเรียนวัดเสือข้าม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประศุก ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลประศุก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9​  บริเวณ​หนองอ้อรางหมู่ที่​ 10​ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...