เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมโครงการเทศกาลถั่วไร้น้ำ งามด้วยสายใยรัก ประจำปี 2562 ณ แปลงถั่วลิสง นางวันเพ็ญ รอดฉ่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์กรณีขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และกรณ๊ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร "อยู่ที่ไหน"ก็เลือกตั้งได้ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ - 19 กุมภาพันธ์ 2562 

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวเกษตรกร ตำบลประศุก ที่มีอาชีพปลูกถั่วไร้น้ำ 
โดย นายอำเภออินทร์บุรีปลัดอำเภออาวุโส. เกษตรอำเภออินทร์บุรี.  นายก อบต.ประศุกปลัด อบต.ประศุก. และนายสมพรจุ้ยจุ่น ปราชญ์ชาวบ้าน. ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด (โครงการปักกลด) ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...