เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด (โครงการปักกลด) ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พลโทชูชาติ สุกใส รองผู้อำนวยการกองอำนวยการ ก่อสร้างกองทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการก่อสร้างถนนตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์(พาราซอยล์ซีเมนต์) พลโทชูชาติ สุกใส รองผู้อำนวยการกองอำนวยการ ก่อสร้างกองทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการก่อสร้างถนนตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์(พาราซอยล์ซีเมนต์) โดยพื้นที่ตำบลประศุกได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างงถนนจำนวน 2 เส้น 1. ถนนสายตำบลประศุก - ตำบลอินทร์บุรี 2. ถนนสายบ้านไผ่ขวาง - บ้านวังทอง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี โดย พันโทวีรวัฒน์ เฉียงพิมาย ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 723 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 นำวิทยากรของหน่วยเผยแพร่ศาสตร์พระราชาให้กับประชาชนในตำบลประศุกได้รับทราบ ในเรื่อง "ศาสตร์พระราชา"  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดทำโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยเริ่มกิจกรรมจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ไปจนถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...