เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่พบปะผู้นำท้องถิ่นตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ "ในการรับทราบปัญหาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือด้านเส้นทางคมนาคมและเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่ชำรุด ถนนที่มีวัชพืชปกคลุมไหล่ทาง ห้วย หนอง คู คลอง ที่มีสภาพตื้นเขิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกจัดประชุมซ้กซ้อมวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกจัดประชุมซ้กซ้อมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ประศุก จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

มาร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสุจริตและโปร่งใส พบเห็นการแจกเงิน แจกของ หรือสงสัยว่าการกระทำของบุคคลหรือผู้สมัคร อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือแจ้งเบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย มาร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสุจริตและโปร่งใส พบเห็นการแจกเงิน แจกของ หรือสงสัยว่าการกระทำของบุคคลหรือผู้สมัคร อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือแจ้งเบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย  สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด- เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่- สายด่วน กกต. 1444 กด 2- แจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พร้อมกับนายอนุกานต์ ชอบทำดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทดลองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ให้แก่ นางสุวรรณ มิ่งสุข และครอบครัว ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยจนได้รับความเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...