วันที่ 19 มิถุนายน 2562ันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พร้อมทั้งหน่วยงานราชการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน 2562 และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบหนองอ้อราง หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562ันที่ 29 พฤษภาคม 2562องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสมาชิกกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลประศุก เข้ารับฟังการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ การจัดสวัสดิการของกองทุนฯ และการเสนอแนะและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบกองทุนฯให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุปัน ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกจัดประชุมซ้กซ้อมวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกจัดประชุมซ้กซ้อมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่พบปะผู้นำท้องถิ่นตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ "ในการรับทราบปัญหาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือด้านเส้นทางคมนาคมและเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่ชำรุด ถนนที่มีวัชพืชปกคลุมไหล่ทาง ห้วย หนอง คู คลอง ที่มีสภาพตื้นเขิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

มาร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสุจริตและโปร่งใส พบเห็นการแจกเงิน แจกของ หรือสงสัยว่าการกระทำของบุคคลหรือผู้สมัคร อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือแจ้งเบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย มาร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสุจริตและโปร่งใส พบเห็นการแจกเงิน แจกของ หรือสงสัยว่าการกระทำของบุคคลหรือผู้สมัคร อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือแจ้งเบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย  สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด- เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่- สายด่วน กกต. 1444 กด 2- แจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...