นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกรที่จะเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย(ถั่วลิสง) และจัดตารางการจัดสรรน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถสูบน้ำเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยและด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับกับเกษตรกรชาวตำบลประศุก ที่ช่วยกันปรับพื่นที่ ในการวางท่อระบายน้ำ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ให้แก่เกษตรกรในตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลประศุก โดยนายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด อบจ.สิงห์บุรี เยี่ยมเยียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลประศุก
ในการนี้ นายนิพนธ์ สีตระโส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับการต้อนรับจากนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้ เดินทางเข้าพบ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 พร้อมด้วย นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้ เดินทางเข้าพบ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 พร้อมด้วย นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีและส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกร ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 4 ตุลาคม 2562วันที่ 4 ตุลาคม 2562นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
เปิดโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยของครอบครัวยากไร้ในพื้นที่ตำบลประศุก จำนวน 1 ราย นางอุทุมพร หมื่นพัด บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยมีนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลประศุก ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...