- ข่าวกิจกรรม -

       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกได้จัด"กิจกรรมรักษ์ความสะอาด" ณ บริเวณวัดเชิดหนัง หมู่ที่ 4 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก โดยนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดงานเทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ขึ้น โดย ภายในงานจะมีการจดทะเบียนสมรสหมู่ คู่รักกว่า 10 คู่ กิจกรรมการแข่งขันกินถั่วลิสงต้ม การแข่งขันถอนถั่วลิสง การออกร้านแสดงสินค้า OTOP ของดีตำบลประศุก การจัดนิทรรศการ “มหกรรมถั่วลิสงไร้น้ำ” และการออกจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดงานแถลงข่าวจัดงานเทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก นายสมพร จุ้ยจุ่น เกษตรกรปลูกถั่วลิสงตำบลประศุก ร่วมแถลงข่าวจัดงานเทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียน ความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพสืบไป
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...